ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

Zakończyliśmy kolejny rok szkolny.

2Tradycyjnie Pan Dyrektor Wojciech Molek, w towarzystwie Pani Dyrektor Joanny Dudy, wygłosił końcoworoczną przemowę dziękując całemu gronu pedagogicznemu, sympatycznym paniom z sekretariatu oraz paniom dbającym o porządek za całoroczną pracę. Złożył też gratulacje wszystkim uczniom, którzy uzyskali promocję do kolejnych klas. Następnie Dyrektor wręczył nagrody uczniom wyróżniającym się wysoką frekwencją, wzorowym zachowaniem i/ lub zaangażowaniem w promocję szkoły w lokalnym środowisku. Na koniec Dyrekcja przypomniała, z wykorzystaniem multimedialnej prezentacji, o zasadach bezpiecznego spędzania wakacji ( patrz poprzedni post ).
Jeszcze raz , udanych wakacji , niech pogoda Wam sprzyja. Do zobaczenia we wrześniu

  • 1
  • 10
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9