ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

Sesja egzaminacyjna

sesja 
 
                                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                            Sesja egzaminacyjna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SEM. I

SOBOTA 08.06.2019
1) Egzamin pisemny : DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA - GODZ. 10.00
2) Egzamin pisemny : OBSŁUGA TURYSTYCZNA- GODZ. 12.00
3) Egzamin ustny: JĘZYK OBCY W TURYSTYCE- GODZ. 13.30

 

SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SEM. II

SOBOTA 08.06.2019
1) Egzamin pisemny : DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA - GODZ. 8.00
2) Egzamin pisemny : OBSŁUGA TURYSTYCZNA- GODZ. 10.00
3) Egzamin ustny: JĘZYK OBCY W TURYSTYCE-GODZ. 11.30.

NIEDZIELA 09.06.2019
1) Egzamin pisemny : PRODUKCJA ROLNICZA - GODZ. 10.00

 

SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SEM. III

SOBOTA 08.06.2019
1) Egzamin pisemny : PRODUKGA ROLNICZA - GODZ. 10.00
2) Egzamin pisemny : USŁUGI AGROTURYSTYCZNE- GODZ. 12.00

NIEDZIELA 09.06.2019
1) Egzamin ustny: USŁUGI ŻYWIENIOWE-GODZ. 8.00
2) Egzamin ustny: USŁUGI NOCLEGOWE-GODZ. 10.00.
3) Egzamin ustny: PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ-GODZ. 12.00
 
 
SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SEM. IV/A

SOBOTA 08.06.2019
1) Egzamin pisemny : PRODUKCJA ROLNICZA - GODZ. 12.00
2) Egzamin pisemny : USŁUGI AGROTURYSTYCZNE- GODZ. 14.00

NIEDZIELA 09.06.2019
1) Egzamin ustny: USŁUGI NOCLEGOWE-GODZ. 8.00
2) Egzamin ustny: USŁUGI ŻYWIENIOWE-GODZ. 10.00.
3) Egzamin ustny: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- GODZ. 12.00
4) Egzamin ustny: PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ - GODZ. 13.00
 
 
SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SEM. IV/B

SOBOTA 08.06.2019
1) Egzamin pisemny : PRODUKGA ROLNICZA - GODZ. 12.00
2) Egzamin pisemny : USŁUGI AGROTURYSTYCZNE- GODZ. 14.00

NIEDZIELA 09.06.2019
1) Egzamin ustny: PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ - GODZ. 8.00
2) Egzamin ustny: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI-GODZ. 10.00
3) Egzamin ustny: USŁUGI NOCLEGOWE - GODZ. 12.00
4) Egzamin ustny: USŁUGI ŻYWIENIOWE - GODZ. 13.00
 
 
SZKOŁA POLICEALNA FLORYSTA SEM.I

SOBOTA 08.06.2019
1) Egzamin pisemny : MATERIAŁOZNASTWO ROŚLINNE - GODZ. 8.00
2) Egzamin pisemny : KOMPOZYGE FLORYSTYCZNE - GODZ. 9.30.

NIEDZIELA 09.06.2019
1) Egzamin ustny: ŚRODKI WYRAZU TWÓRCZEGO- GODZ. 8.00
2) Egzamin ustny: KULTUROWE PODSTAWY FLORYSTYKI - GODZ. 10.00
3) Egzamin ustny: WYKONYWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH-GODZ. 12.00

SOBOTA 15.06.2019
1) Egzamin pisemny : MATERIAŁOZNASTWO NIEROŚLINNE - GODZ. 8.00
2) Egzamin pisemny : JĘZYK ANGIELSKI WE FLORYSTYCE - GODZ. 9.30. 
 
 
SESJA EGZAMINACYJNA SZKOŁA POLICEALNA FLORYSTA SEM. II

SOBOTA 08.06.2019
1) Egzamin pisemny : MATERIAŁOZNASTWO ROŚLINNE - GODZ. 8.00
2) Egzamin pisemny : KOMPOZYCJE FLORYSTYCZNE - GODZ. 9.30.

NIEDZIELA 09.06.2019
1) Egzamin ustny: ŚRODKI WYRAZU TWÓRCZEGO- GODZ. 8.00
2) Egzamin ustny: WYKONYWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH-GODZ. 10.00
3) Egzamin ustny: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI-GODZ. 12.00
4) Egzamin ustny: PRZEDSIĘBIORSTWO FLORYSTYCZNE - GODZ. 13.00
 
 
SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE TECHNIK BHP SEM I

08.06.2019.SOBOTA
1) EGZAMIN PISEMNY: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BHP -GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY : TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY - GODZ. 10.00

09.06.2019 .NIEDZIELA
1) EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRAWA PRACY- GODZ. 10.00
2) EGZAMIN USTNY : ERGONOMIA W PROCESIE PRACY-GODZ. 12.00
 
 
SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE TECHNIK BHP SEM II

08.06.2019.SOBOTA
1) EGZAMIN PISEMNY: ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY -GODZ. 11.00
2) EGZAMIN PISEMNY : ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BHP - GODZ. 12.30
2) EGZAMIN USTNY : USTALANIIE PRZYCZYN I OKOL. WYP . - GODZ. 14.00
 
 
SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE TECHNIK BHP SEM III

08.06.2019.SOBOTA
1) EGZAMIN PISEMNY : OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO -GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY: USTALENIE PRZYCZYN I OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW -GODZ. 10.00

09.06.2019 .NIEDZIELA
1) EGZAMIN USTNY : ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI- GODZ. 8.00
2) EGZAMIN USTNY : JĘZYK ANGIELSKI-GODZ. 10.00
3) EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI-GODZ. 12.00
 
 
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SEM I

SOBOTA 08.06.2019
1. EGZAMIN PISEMNY : OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ - GODZ. .8.00.
2. EGZAMIN PISEMNY : ZARYS ANATOMII, FIZJOLOGII, I PATOLOGII Z ELEMENTAMI PIERWSZEJ POMOCY -GODZ .10.00

NIEDZIELA 09.06.2019
1. EGZAMIN USTNY : DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE NAD OSOBA CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ -GODZ.8.00
2. EGZAMIN USTNY : ZABIEGI HIGIENICZNE PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE- GODZ .11.00

SOBOTA 15.06.2019
1. EGZAMIN USTNY : ZARYS PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII - GODZ. 8.00.
2. EGZAMIN USTNY : JĘZYK OBCY ZAWODOWY - GODZ .10 .00
3. EGZAMIN USTNY : KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA-GODZ .12.00
 
 
SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SEM II

SOBOTA 08.06.2019
1. EGZAMIN PISEMNY : ZARYS ANATOMII, FIZJOLOGII, I PATOLOGII Z ELEMENTAMI PIERWSZEJ POMOCY -GODZ .8.00
2. EGZAMIN PISEMNY : OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ - GODZ. .10.00.

NIEDZIELA 09.06.2019
1. EGZAMIN USTNY : ZABIEGI HIGIENICZNE PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE- GODZ .8.00
2. EGZAMIN USTNY : DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE NAD OSOBA CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ -GODZ.10.00
3. EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - GODZ. 12.00.

SOBOTA 15.06.2019
1. EGZAMIN USTNY : DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W OCHRONIE ZDROWIA - GODZ 8.00
2. EGZAMIN USTNY : JĘZYK MIGOWY - GODZ .10 .00
3. EGZAMIN USTNY : ZDROWIE PUBLICZNE- GODZ .12.00
 
 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR II

SOBOTA 08.06.2019
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYK POLSKI - GODZ 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z - MATEMATYKI - GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z - CHEMII -GODZ- 12.00

NIEDZIELA 09.06.2019
EGZAMIN PISEMNY Z- JĘZYKA ANGIELSKIEGO - GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z - BIOLOGII- GODZ 10.00

SOBOTA 15.06.2019
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYKA ANGIELSKIEGO-GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- GEOGRAFII - GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GODZ 12.00

NIEDZIELA 16.06.2019
EGZAMIN USTNY Z- WOS- GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- HISTORII-GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYKA POLSKIEGO - GODZ 12.00

SOBOTA 22.06.2019
EGZAMIN USTNY Z- MATEMATYKI-GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- FIZYKI - GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- INFORMATYKI - GODZ 12.00
 
 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR IIIBZ

SOBOTA 08.06.2019
1. EGZAMIN PISEMNY - JĘZYK POLSKI - GODZ. 10.00
2. EGZAMIN PISEMNY - JĘZYK ANGIELSKI-GODZ. 12.00
3. EGZAMIN USTNY - HISTORIA - GODZ. 14.00

NIEDZIELA 09.06.2019
1. EGZAMIN USTNY - GEOGRAFIA - GODZ. 8.00
2. EGZAMIN PISEMNY -MATEMATYKA -GODZ. 10.00

SOBOTA 15.06.2019
1. EGZAMIN USTNY -JĘZYK POLSKI - GODZ. 8.00
2. EGZAMIN USTNY - MATEMATYKA - GODZ. 10.00
3. EGZAMIN USTNY - JĘZYK ANGIELSKI-GODZ. 12.00
 
 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR IVA

SOBOTA 08.06.2019
1. EGZAMIN PISEMNY -JĘZYK POLSKI - GODZ 8.00
2. EGZAMIN PISEMNY -JĘZYKA ANGIELSKIEGO - GODZ. 10.00
3. EGZAMIN USTNY - HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO - GODZ.12.00

NIEDZIELA 09.06.2019
1. EGZAMIN PISEMNY - MATEMATYKI-GODZ. 8.00
2. EGZAMIN USTNY - INFORMATYKA - GODZ.10.00
3. EGZAMIN USTNY -GEOGRAFIA -GODZ. 12.00

SOBOTA 15.06.2019
1. EGZAMIN USTNY -MATEMATYKA- GODZ. 8.00
2. EGZAMIN USTNY -JEŻYK POLSKI -GODZ. 10.00
3. EGZAMIN USTNY - JĘZYK ANGIELSKI-GODZ. 12.00
 
 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR IVBZ gr.1 i gr.2

SOBOTA 08.06.2019
1. EGZAMIN PISEMNY - JĘZYK ANGIELSKI - GODZ 8.00
2. EGZAMIN PISEMNY -JĘZYKA POLSKI - GODZ. 10.00
3. EGZAMIN USTNY - HISTORIA - GODZ.12.00

NIEDZIELA 09.06.2019
1. EGZAMIN PISEMNY - MATEMATYKI-GODZ. 8.00
2. EGZAMIN USTNY -GEOGRAFIA -GODZ. 10.00
3. EGZAMIN USTNY - JĘZYK ANGIELSKI-GODZ. 12.00

SOBOTA 15.06.2019
1. EGZAMIN USTNY - MATEMATYKA- GODZ. 8.00
2. EGZAMIN USTNY - JĘZYK POLSKI -GODZ. 10.00
 
 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR V

SOBOTA 08.06.2019
1. EGZAMIN PISEMNY - JĘZYK POLSKI - GODZ 8.00
2. EGZAMIN PISEMNY -MATEMATYKA- GODZ. 10.00
3. EGZAMIN USTNY - INFORMATYKI - GODZ.12.00

NIEDZIELA 09.06.2019
1. EGZAMIN PISEMNY - JĘZYK ANGIELSKI - GODZ. 10.00
2. EGZAMIN USTNY -GEOGRAFIA -GODZ. 12.00
3. EGZAMIN USTNY - HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO- GODZ. 14.00

SOBOTA 15.06.2019
1. EGZAMIN USTNY - MATEMATYKA - GODZ. 10.00
2. EGZAMIN USTNY - JĘZYK POLSKI - GODZ.12.00
3. EGZAMIN USTNY - JĘZYK ANGIELSKI - GODZ. 14.00