ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

Sesja egzaminacyjna

sesja 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sesja egzaminacyjna

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA EGZAMINACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR I A
 
SOBOTA 14.01.2023
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYK POLSKI - GODZ 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z - MATEMATYKI - GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ -GODZ- 12.00
EGZAMIN USTNY Z- INFORMATYKA-GODZ- 13.30
 
NIEDZIELA 15.01.2023
EGZAMIN PISEMNY Z- JĘZYKA ANGIELSKIEGO - GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z - GEOGRAFII- GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- BIOLOGII - GODZ 12.00
 
SOBOTA 21.01.2023
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYKA ANGIELSKIEGO-GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK POLSKI - GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- MATEMATYKA GODZ 12.00
 
NIEDZIELA 22.01.2023
EGZAMIN USTNY Z- FIZYKA- GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- CHEMIA- GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- HISTORIA - GODZ 12.00
EGZAMIN USTNY Z- HIT - GODZ. 12.00
 
SESJA EGZAMINACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR III A
 
SOBOTA 14.01.2023
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYK POLSKI - GODZ 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z - MATEMATYKI - GODZ 10.00
 
NIEDZIELA 15.01.2023
EGZAMIN PISEMNY Z- JĘZYKA ANGIELSKIEGO - GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z - BIOLOGII- GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- GEOGRAFII-GODZ 12.00
 
SOBOTA 21.01.2023
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYKA ANGIELSKIEGO-GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK POLSKI - GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- MATEMATYKA GODZ 12.00
 
NIEDZIELA 22.01.2023
EGZAMIN USTNY Z- CHEMIA-GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- HISTORII-GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- FIZYKA-GODZ 12.00
 
SESJA EGZAMINACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR IV/A
 
SOBOTA 14.01.2023
EGZAMIN PISEMNY Z - MATEMATYKA- GODZ 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYK POLSKI- GODZ 10.00
 
NIEDZIELA 15.01.2023
EGZAMIN USTNY Z- BIOLOGII - GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z - GEOGRAFII- GODZ 10.00
EGZAMIN PISEMNY Z- JĘZYKA ANGIELSKIEGO-GODZ 12.00
 
SOBOTA 21.01.2023
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYKA POLSKIEGO-GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK ANGIELSKIEGO - GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- MATEMATYKA GODZ 11.00
 
NIEDZIELA 22.01.2023
EGZAMIN USTNY Z- HISTORIA-GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- FIZYKA-GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- CHEMIA-GODZ 12.00
 
SESJA EGZAMINACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR V/A
 
SOBOTA 14.01.2023
EGZAMIN PISEMNY Z - MATEMATYKA- GODZ 11.00
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYK POLSKI- GODZ 13.30
EGZAMIN USTNY Z - BIOLOGII - GODZ 15.00
 
NIEDZIELA 15.01.2023
EGZAMIN USTNY Z- CHEMII - GODZ 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYK ANGIELSKI- GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- GEOGRAFII-GOC 12.00
 
SOBOTA 21.01.2023
EGZAMIN USTNY Z- MATEMATYKI - GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK ANGIELSKI - GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK POLSKI - GODZ 12.00
 
NIEDZIELA 22.01.2023
EGZAMIN USTNY Z- HISTORII- GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- FIZYKI -GODZ. 13.00
 
SESJA EGZAMINACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR V/B
 
SOBOTA 14.01.2023
EGZAMIN PISEMNY Z - MATEMATYKA- GODZ 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYK POLSKI- GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- BIOLOGII - GODZ 12.00
 
NIEDZIELA 15.01.2023
EGZAMIN USTNY Z- GEOGRAFII - GODZ 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYK ANGIELSKI- GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- CHEMII-GODZ. 12.00
 
SOBOTA 21.01.2023
EGZAMIN USTNY Z- FIZYKA- GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- MATEMATYKA- GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK ANGIELSKI - GODZ 12.00
 
NIEDZIELA 22.01.2023
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK POLSKI- GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- HISTORIA-GODZ 10.00
 
SESJA EGZAMINACYJNA SZKOŁA POLICEALNA FLORYSTA SEM.I
 
NIEDZIELA 15.01.2023
1) EGZAMIN PISEMNY: DZIEJE DEKORACJI ROŚLINNYCH - GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY: STYLIZACJE FLORYSTYCZNE - GODZ. 9.30
 
SOBOTA 21.01.2023
1) EGZAMIN USTNY: PROJEKTOWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH -GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY: WYKONYWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH- GODZ 11.00
 
NIEDZIELA 22.01.2023
1) EGZAMIN USTNY : BHP WE FLORYSTYCE.- GODZ. 8.00
2) EGZAMIN USTNY : PODSTAWY FLORYSTYKI- GODZ. 10.00
3) EGZAMIN USTNY: PRACOWNIA STYLIZACJI FLORYSTYCZNYCH- GODZ. 11.30.
 
SESJA EGZAMINACYJNA SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SEM I
 
14.01.2023.SOBOTA
1) EGZAMIN PISEMNY : PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO -GODZ. 11.30
2) EGZAMIN PISEMNY : POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI - GODZ. 13.00
 
15.01.2023. NIEDZIELA
1) EGZAMIN USTNY : BHP W ADMINISTRACJI -GODZ. 9.00
2) EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO - GODZ. 11.00
 
21 .01.2023 SOBOTA
1) EGZAMIN USTNY : EKONOMICZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW-GODZ. 11.30
2) EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- GODZ. 13.00
3) EGZAMIN USTNY :JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY- GODZ. 13.30
 
SESJA EGZAMINACYJNA SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SEM II
 
14.01.2023.SOBOTA
1) EGZAMIN PISEMNY: PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO -GODZ. 11.30
2) EGZAMIN PISEMNY : POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI - GODZ. 13.00
 
15.01.2023. NIEDZIELA
1) EGZAMIN USTNY : PRACOWNIA PRACY BIUROWEJ -GODZ. 9.00
2) EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO - GODZ. 11.00
 
21 .01.2023 SOBOTA
1) EGZAMIN USTNY : ORGANIZACJA PRACY BIUROWEJ- GODZ. 11.30
2) EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- GODZ. 13.00
 
SESJA EGZAMINACYJNA SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SEM III
 
15.01.2023. NIEDZIELA
1) EGZAMIN USTNY : PRACOWNIA PRACY BIUROWEJ -GODZ. 10.30.
2) EGZAMIN PISEMNY : PODSTAWY PRAWA PRACY -GODZ. 12.00
3) EGZAMIN PISEMNY: POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI - GODZ. 13.30
 
SESJA EGZAMINACYJNA SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SEM IV
 
21.01.2023.SOBOTA
1) EGZAMIN PISEMNY : PODSTAWY PRAWA PRACY -GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY: POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI - GODZ. 9.30
 
22.01.2023.NIEDZIELA
1) EGZAMIN USTNY : PRACOWNIA PRACY BIUROWEJ- GODZ. 8.00
3) EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRAWA FINANSOWEGO - GODZ. 9.30
 
SESJA EGZAMINACYJNA SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK BHP SEM. I
 
NIEDZIELA 15.01.2023
1) EGZAMIN PISEMNY : ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY- GODZ. - 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY : BADANIA I POMIARY CZYNNIKÓW W ŚRODOWISKU PRACY- GODZ. 10.00
 
SOBOTA 21.01.2023
1) EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- GODZ. - 9.00.
2) EGZAMIN USTNY: PODSTAWY TECHNIKI- GODZ. 10.00.
3) EGZAMIN USTNY : MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE - GODZ. 12.00.
 
NIEDZIELA 22.01.2023
1) EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRAWA PRACY- GODZ. 8.00
2) EGZAMIN USTNY : WDRAŻANIE I FUNKCJONOWANIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY - GODZ. 10.00.
 
SESJA EGZAMINACYJNA SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK BHP SEM. II
 
NIEDZIELA 15.01.2023
1) EGZAMIN PISEMNY : ERGONOMIA W PROCESIE PRACY- GODZ. - 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY : OCENA CZYNNIKÓW W ŚRODOWISKU PRACY- GODZ. 10.00
 
SOBOTA 21.01.2023
1) EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI-GODZ. - 9.00.
2) EGZAMIN USTNY: ŚWIADCZENIE USŁUG I PROWADZENIE SZKOLEŃ- GODZ. 10.00.
3) EGZAMIN USTNY :PIERWSZA POMOC I OCHRONA ŚRODOWISKA - GODZ. 12.00.
 
NIEDZIELA 22.01.2023
1) EGZAMIN USTNY : OBIEKTY TECHNICZNE- GODZ. 8.00
2) EGZAMIN USTNY : JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY - GODZ. 10.00.
 
 
SESJA EGZAMINACYJNA SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK BHP SEM. III
 
NIEDZIELA 15.01.2023
1) EGZAMIN PISEMNY : OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO-GODZ. - 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY : WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE-GODZ. 10.00
 
SOBOTA 21.01.2023
1) EGZAMIN USTNY : OBIEKTY TECHNICZNE- GODZ. - 8.00.
2) EGZAMIN USTNY: KOMPETENGE SPOŁECZNE I ORG. MAŁYCH ZESPOŁÓW-GODZ. 10.00.
3) EGZAMIN USTNY :OCENA CZYNNIKÓW W ŚRODOWISKU PRACY - GODZ. 12.00.
 
 
SESJA EGZAMINACYJNA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA OPIEKUN MEDYCZNY SEM.I
 
SOBOTA 14.01.2023
1) EGZAMIN PISEMNY : Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN PISEMNY : Organizowanie czynności higienicznych oraz wybranych czynności z zakresu higieny pielęgnacyjnej- GODZ. 10.00
 
NIEDZIELA 15.01.2023
1) EGZAMIN USTNY: Rozpoznawanie problemów opiekuńczych ,medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY : Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej- GODZ. 10.00
3) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie czynności higienicznych oraz wybranych czynności z zakresu opieki medycznej- GODZ. 11.30
 
SOBOTA 21 01.2023
1) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY : Wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej z demencją- GODZ. 10.00
3) EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRRZEDSIĘBIORCZOSCI- GODZ. 11.00
 
NIEDZIELA 22. 01.2023
1) EGZAMIN USTNY: Język obcy zawodowy - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY : Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - METODA HOPPE- GODZ. 9.00
3) EGZAMIN USTNY : Bezpieczeństwo i higiena pracy-GODZ. 11.00
 
 
SESJA EGZAMINACYJNA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA OPIEKUN MEDYCZNY SEM.II
 
SOBOTA 14.01.2023
1) EGZAMIN PISEMNY : Organizowanie czynności higienicznych oraz wybranych czynności z zakresu higieny pielęgnacyjnej- GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY : Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej - GODZ. 10.00.
 
NIEDZIELA 15.01.2023
1) EGZAMIN USTNY: Rozpoznawanie problemów opiekuńczych ,medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY : Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej- GODZ. 10.00
3) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie czynności higienicznych oraz wybranych czynności z zakresu opieki medycznej- GODZ. 11.30
 
SOBOTA 21 01.2023
1) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY : Wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej z demencją- GODZ. 10.00
3) EGZAMIN USTNY : Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - METODA HOPPE- GODZ. 11.00
 
NIEDZIELA 22. 01.2023
1) ) EGZAMIN USTNY: Język migowy zawodowy - GODZ. 8.00
2) EGZAMIN USTNY: Język obcy zawodowy - GODZ. 9.00.
 
 
SESJA EGZAMINACYJNA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA OPIEKUN MEDYCZNY SEM.III
 
SOBOTA 07 01.2023
1) EGZAMIN PISEMNY : Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN PISEMNY : Organizowanie czynności higienicznych oraz wybranych czynności z zakresu higieny pielęgnacyjnej- GODZ. 9.30
3) EGZAMIN USTNY: Rozpoznawanie problemów opiekuńczych ,medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną - GODZ. 11.00.
4) EGZAMIN USTNY : Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej- GODZ. 12.30
 
NIEDZIELA 08. 01.2023
1) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie czynności higienicznych oraz wybranych czynności z zakresu opieki medycznej- GODZ. 10.00
2) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej - GODZ. 11.30.
3) EGZAMIN USTNY : Wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej z demencją- GODZ. 13.00
4) EGZAMIN USTNY : Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - METODA HOPPE- GODZ. 14.30