ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SEM I

Sobota  22.12.2018  8:00 - 15:30
1) Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
2) Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
3) Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
4) Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
5) Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
6) Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
7) Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
8) Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
9) Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 
Niedziela  23.12.2018  8:00 - 12:40
1) Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
2) Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
3) Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
4) Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
5) Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
6) Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną