ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

info

 

UWAGA  !!!!

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych , Niepublicznej Szkoły Policealnej oraz Niepublicznej Medycznej Szkoły Policealnej ,,LIDER” w Zamościu muszą uzyskać min. 50 % obecności na zajęciach w danym miesiącu !!!!

Swoją obecność należy zaznaczyć podpisami na listach oraz w dzienniku.

Terminy zjazdów szkół zaocznych „LIDER” w ZAMOŚCIU

 

TERMINY ZJAZDÓW DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ „LIDER” W ZAMOŚCIU W ZAWODZIE
TECHNIK BHP, TECHNIK ADMINISTRACJI, FLORYSTA ROK SZKOLNY 2021/2022
 
ZAJĘCIA OD 8.00 DO 16.05

LUTY: 05-06, 19-20
MARZEC: 05-06, 19-20
KWIECIEŃ: 02-03, 23-24
MAJ: 07- 08, 21-22
CZERWIEC: 04 -05

SESJA EGZAMINACYJNA w czerwcu 2022 r.
 
 
TERMINY ZJAZDÓW DLA NIEPUBLICZNEJ MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ „LIDER” W ZAMOŚCIU W ZAWODZIE
OPIEKUN MEDYCZNY -ROK SZKOLNY 2021/2022

ZAJĘCIA PIĄTEK 15.00 DO 18.10 SOBOTA-NIEDZIELA OD 8.00 DO 16.05

LUTY: 04-05-06, 11-12-13, 18-19-20, 25- 26- 27
MARZEC: 4- 5 -6, 11-12-13, 18-19-20, 25-26-27
KWIECIEŃ: 01-02-03, 08-09-10, 22-23-24
MAJ: 06-07-08, 13-14-15, 20-21-22, 27-28-29
CZERWIEC: 05-06-07

SESJA EGZAMINACYJNA w czerwcu 2022 r.
 
 
TERMINY ZJAZDÓW DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCEGO DLA DOROSŁYCH „LIDER” W ZAMOŚCIU
ROK SZKOLNY 2021/2022
 
ZAJĘCIA OD 8.00 DO 16.05

LUTY: 12-13, 26- 27
MARZEC: 12-13, 26- 27
KWIECIEŃ: 09-10
MAJ: 14-15, 28-29
CZERWIEC : 04-05

SESJA EGZAMINACYJNA w czerwcu 2022 r.