ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

Tematy prac kontrolnych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 UWAGA Drodzy słuchacze prosimy o zapoznanie się szczegółowo z najnowszymi tematami oraz wymogami do prac kontrolnych.
Termin na oddanie prac do sekretariatu- najpóźniej do 30 kwietnia 2023 r. Sekretariat nie będzie przyjmował prac po tym terminie!!!
Osoby które nie złożą prac do 30 kwietnia 2023 r. będą skreślone z listy słuchaczy!