ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

Tematy prac kontrolnych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
TERMIN ZDAWANIA PRAC KONTROLNYCH DO SEKRETARIATU DLA WSZYSTKICH SŁUCHACZY TO 30 listopada 2018 r.
( wyjątkiem są słuchacze sem. VI LO dla Dorosłych którzy składają pracę do 30 października 2018 r. )

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------