ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

Tematy prac kontrolnych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin składania prac kontrolnych w sekretariacie szkoły dla wszystkich semestrów LO dla Dorosłych, Szkoły Policealnej i Medycznej (oprócz LO s.VI A i LO s. VI BZ)
to 15 maja 2022 r.