ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

UWAGA  !!!!

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych , Niepublicznej Szkoły Policealnej oraz Niepublicznej Medycznej Szkoły Policealnej ,,LIDER” w Zamościu muszą uzyskać min. 50 % obecności na zajęciach w danym miesiącu !!!!

Swoją obecność należy zaznaczyć podpisami na listach oraz w dzienniku.

Terminy zjazdów szkół zaocznych „LIDER” w ZAMOŚCIU

 

TERMINY ZJAZDÓW LO dla Dorosłych rok szkolny 2021/2022

Zajęcia od godz. 8.00 do godz. 16.05

WRZESIEŃ 11-12, 25-26

PAŹDZIERNIK 09-10, 23-24

LISTOPAD 06-07, 20-21

GRUDZIEŃ 04-05,18-19

Sesja egzaminacyjna STYCZEŃ 2022r. ( 08-09, 15-16, 22-23)

……………………………………………………………………………………………………

TERMINY ZJAZDÓW DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ rok szkolny 2021/2022

Zajęcia od godz. 8.00 do godz. 16.05

WRZESIEŃ 04-05, 18-19

PAŹDZIERNIK 02-03, 16-17, 30-31

LISTOPAD         13-14, 27-28

GRUDZIEŃ       11-12, 18-19

Sesja egzaminacyjna STYCZEŃ 2022r. ( 08-09, 15-16, 22-23)

………………………………………………………………………………………………………..

TERMINY ZJAZDÓW DLA  NIEPUBLICZNEJ  MEDYCZNEJ  SZKOŁY POLICEALNEJ  rok szkolny 2021/2022

Zajęcia w piątki     Od godz. 15.00 do godz. 18.00        Zajęcia w soboty i niedziele  Od godz. 8.00 do godz. 16.05

WRZESIEŃ 03-04-05,  10-11-12,  17-18-19,  24-25-26,

PAŹDZIERNIK 01- 02-03,  08-09-10, 15-16-17,  22-23-24, 29-30-31

LISTOPAD 05-06-07, 12-13-14,  19-20-21,  26-27-28

GRUDZIEŃ 03-04-05, 10-11-12

Sesja egzaminacyjna STYCZEŃ 2022r. ( 08-09, 15-16, 22-23)