ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

 

UWAGA !!!!

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,
Szkoły Policealnej dla Dorosłych oraz Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych ,,LIDER”


muszą uzyskać min. 50 % obecności na zajęciach w danym miesiącu

Swoją obecność należy zaznaczyć podpisami na listach oraz w dzienniku.

=============================================================================================

Terminy zjazdów szkół zaocznych „LIDER” w Zamościu 
rok szkolny 2018/2019
 
=============================================================================================
 
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych ,,LIDER” w Zamościu
Opiekun medyczny
 
Zajęcia w piątki
Od godz. 15.00 do godz. 18.00
 
Zajęcia w soboty i niedziele
Od godz. 8.00 do godz. 14.30
 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,LIDER” w Zamościu oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych ,,LIDER” w Zamościu
Technik turystyki wiejskiej, Technik BHP, Florysta
 
Zajęcia w soboty i niedziele
Od godz. 8.00 do godz. 16.05
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TERMINY ZJAZDÓW DLA LO DLA DOROSŁYCH 
1. Luty 09-10, 23-24,
2. Marzec 09-10, 23-24,
3. Kwiecień 06-07, 27-28,
4. Maj 18-19,
5. Czerwiec 01-02

SESJA EGZAMINACYJNA LO: CZERWIEC 08-09, 15-16, 22 -23
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TERMINY ZJAZDÓW DLA I SEM. TECHNIK BHP SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH
1. Luty 09-10, 23-24,
2. Marzec 02-03, 09-10, 23-24,
3. Kwiecień 06-07, 27-28,
4. Maj 18-19, 25-26

SESJA EGZAMINACYJNA DLA SEM I BHP: CZERWIEC 01-02, 08-09
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TERMINY ZJAZDÓW DLA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH OPRÓCZ I SEM. TECHNIK BHP
1. Luty 16-17,
2. Marzec 02-03, 16-17, 30-31,
3. Kwiecień 13-14, 27-28,
4. Maj 11-12, 25-26,
5. Czerwiec 01-02

SESJA EGZAMINACYJNA: CZERWIEC 08-09, 15-16
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TERMINY ZJAZDÓW DLA SŁUCHACZY MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH
1. Luty 08-09-10, 15-16-17, 22-23-24
2. Marzec 01- 02-03, 08-09-10, 15-16-17, 22-23-24, 29-30-31
3. Kwiecień 05-06-07, 12-13-14, 26-27-28
4. Maj 10-11-12, 17-18-19, 24-25-26,
5. Maj/Czerwiec 31-01-02

SESJA EGZAMINACYJNA: CZERWIEC 08-09, 15-16
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….