ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

 

UWAGA !!!!

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych , Niepublicznej Szkoły Policealnej

oraz Niepublicznej Medycznej Szkoły Policealnej  ,,LIDER” w Zamościu

muszą uzyskać min. 50 % obecności na zajęciach w danym miesiącu

Swoją obecność należy zaznaczyć podpisami na listach oraz w dzienniku.

=============================================================================================

Terminy zjazdów szkół zaocznych „LIDER” w Zamościu 
rok szkolny 2019/2020
 
=============================================================================================
 

Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna,,LIDER” w Zamościu

Opiekun medyczny  oraz Technik masażysta
 
Zajęcia w piątki
Od godz. 15.00 do godz. 18.10
 
Zajęcia w soboty i niedziele
Od godz. 8.00 do godz. 16.05
 

Niepubliczna Szkoła Policealna ,,LIDER” w Zamościu

Technik turystyki wiejskiej, Technik BHP, Florysta

Zajęcia w soboty i niedziele
Od godz. 8.00 do godz. 16.05
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TERMINY ZJAZDÓW DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ  „LIDER”  W ZAMOŚCIU W ZAWODZIE TECHNIK BHP SEM II i III,
FLORYSTA SEM I i II, TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SEM. II, III, IV   OPRÓCZ  I SEM. TECHNIK BHP  
 
ZAJĘCIA SOBOTA-NIEDZIELA OD 8.00 DO 16.05
 

WRZESIEŃ:  07-08, 21-22

PAŹDZIERNIK: 05-06, 19-20

LISTOPAD: 02-03, 16-17

GRUDZIEŃ: 30.11-01.12, 14-15, 21-22

SESJA EGZAMINACYJNA  STYCZEŃ 2020:  (11-12, 13-14, 25-26)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TERMINY ZJAZDÓW DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCEGO  DLA DOROSŁYCH  „LIDER” I SEM TECHNIK BHP

ZAJĘCIA SOBOTA-NIEDZIELA OD 8.00 DO 16.05
 

WRZESIEŃ: 14-15, 28-29

PAŹDZIERNIK: 12-13, 26-27

LISTOPAD: 09-10, 23-24

GRUDZIEŃ: 07-08,

STYCZEŃ 2020: 04-05,

SESJA EGZAMINACYJNA STYCZEŃ 2020 (11-12, 18-19, 25-26)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TERMINY ZJAZDÓW DLA NIEPUBLICZNEJ MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ  „LIDER” W ZAMOŚCIU
W ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA SEM. I, OPIEKUN MEDYCZNY SEM. I i II

ZAJĘCIA PIĄTEK   15.00 DO 18.10                SOBOTA-NIEDZIELA OD 8.00 DO 16.05

 

WRZESIEŃ: 06-07-08, 13-14-15, 20-21-22, 27-28-29,

PAŹDZIERNIK: 04- 05-06, 11-12-13, 18-19-20, 25-26-27

LISTOPAD: 08-09-10, 15-16-17, 22-23-24

GRUDZIEŃ: 29-30.11-01.12, 06-07-08, 13-14-15, 20-21-22

SESJA EGZAMINACYJNA STYCZEŃ 2020: (11-12, 13-14, 25-26)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TERMINY ZJAZDÓW DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCEGO DLA DOROSŁYCH „LIDER” W ZAMOŚCIU

ZAJĘCIA SOBOTA-NIEDZIELA OD 8.00 DO 16.05


WRZESIEŃ: 14-15, 28-29

PAŹDZIERNIK: 12-13, 26-27

LISTOPAD: 09-10, 23-24

GRUDZIEŃ: 07-08,

STYCZEŃ 2020: 04-05,

SESJA EGZAMINACYJNA STYCZEŃ 2020 (11-12, 18-19, 25-26) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….