ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

 

UWAGA !!!!

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,
Szkoły Policealnej dla Dorosłych oraz Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych ,,LIDER”


muszą uzyskać min. 50 % obecności na zajęciach w danym miesiącu

Swoją obecność należy zaznaczyć podpisami na listach oraz w dzienniku.

=============================================================================================

Terminy zjazdów szkół zaocznych „LIDER” w Zamościu 
rok szkolny 2018/2019
 
=============================================================================================
 
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych ,,LIDER” w Zamościu
Opiekun medyczny
 
Zajęcia w piątki
Od godz. 15.00 do godz. 18.00
 
Zajęcia w soboty i niedziele
Od godz. 8.00 do godz. 14.30
 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,LIDER” w Zamościu oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych ,,LIDER” w Zamościu
Technik turystyki wiejskiej, Technik BHP, Florysta
 
Zajęcia w soboty i niedziele
Od godz. 8.00 do godz. 16.05
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TERMINY ZJAZDÓW DLA LO oraz T.BHP tylko sem. I
(po ZSZ, po szkole podstawowej, gimnazjum)

1. WRZESIEŃ 08-09, 22-23
2. PAŹDZIERNIK 06-07, 20-21
3. LISTOPAD 24-25
4. GRUDZIEŃ 01-02, 15-16, 22-23

Sesja egzaminacyjna STYCZEŃ 12-13, 19-20, 26-27
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TERMINY ZJAZDÓW DLA SZKOŁY POLICEALNEJ

1. WRZESIEŃ 01-02, 15-16, 29-30
2. PAŹDZIERNIK 13-14, 27-28
3. LISTOPAD 03-04, 17-18
4. GRUDZIEŃ 08-09, 22-23

Sesja egzaminacyjna STYCZEŃ 12-13, 19-20

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TERMINY ZJAZDÓW DLA MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

1. WRZESIEŃ 07-08-09, 14-15-16, 21-22-23, 28-29-30
2. PAŹDZIERNIK 05-06-07, 12-13-14, 19-20-21, 26-27-28
3. LISTOPAD 02-03-04, 16-17-18, 23-24-25
4. GRUDZIEŃ 30-01-02, 07-08-09, 14-15-16, 21-22-23

Sesja egzaminacyjna STYCZEŃ 12-13, 19-20
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….