ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

 
 Informator maturzysty 2021
 
              
 
 
 
 

Terminy egzaminów maturalnych

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20201222%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKTUALIZACJA.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku.

link poniżej

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

 

Informator o egzaminie maturalnym 2021

link poniżej

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Zmiany%20w%20EM%20w%202021%20r..pdf