ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

Dyrekcja

.


Dyrektor: 
mgr Piotr Czechoński

wicedyrektorzy:
mgr Wojciech Molek
mgr Joanna Duda

 

 

lider