ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

Szkoły dla dorosłych

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

                                                        
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER” (bezpłatna):
 

a) dla absolwentów ZSZ – 4 semestry

b) dla absolwentów gimnazjum (szkoły podstawowej) – 6 semestrów.

 
Szkoła Policealna dla Dorosłych „LIDER” (bezpłatna):

a) technik bhp – 3 semestry;
 
b) technik geodeta – 4 semestry.
 
c) technik turystyki wiejskiej - 4 semestry (uwaga !!! zapewnia rozliczenie dotacji unijnej)
 
d) florysta - 2 semestry
 
e) opiekunka środowiskowa - 2 semestry

 

Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „LIDER” (bezpłatna):

a) technik masażysta - 4 semestry

b) opiekun medyczny - 2 semestry