ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

Szkoły dla dorosłych

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

                                                        
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – kształci od 2008 roku.

Niepubliczna Szkoła Policealna „LIDER” – działa od 2008 roku, aktualnie kształci w zawodach: florysta, technik bhp, opiekunka środowiskowa, technik turystyki wiejskiej.

Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna „LIDER” – funkcjonuje od 2016, kształci w zawodach: masażysta i opiekun medyczny.