ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

Szkoły dla młodzieży

                                                                        
Technikum „LIDER” działa w Zamościu od września 2007 roku.
 
Aktualnie kształci uczniów w zawodach:
1. technik usług fryzjerskich,
2. technik hotelarstwa,
3. technik żywienia i usług gastronomicznych
 
 

Liceum Ogólnokształcące „LIDER” działa od września 2011 roku. 

Szkoła posiada 2 pracownie fryzjerskie (m. in. nowoczesny sprzęt stanowiskowy, sauna na włosy, klimazon), pracownię gastronomiczno-hotelarską (recepcja, pokój hotelowy z łazienką, kuchnia z pełnym wyposażeniem), pracownię komputerową, 2 sale multimedialne, 2 sale TV.

Posiadamy wielkie doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę (wieloletnia praktyka nauczycieli dyplomowanych) oraz bardzo dobrą bazę dydaktyczną.
Szkoła jest mała i bezpieczna.
Pracujemy na jedną zmianę.
Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w obiektach zamojskiego OSiR-u (hala, boiska, siłownia, lodowisko).
Zapewniamy odbycie praktyk zawodowych (zamojskie hotele, restauracje, salony fryzjerskie).
Współpracujemy z pracodawcami w ramach dualnego kształcenia zawodowego („Luneta”, „Aspirant”).

 

Dodatkowo zapewniamy zajęcia: wyrównawcze, pozalekcyjne, przygotowujące do matury.

Uczniom klas pierwszych użyczamy tablety do nauki i rozrywki.

Nauka w naszych Szkołach jest całkowicie bezpłatna.

Nie pobieramy czesnego, wpisowego, ani żadnych wpłat na Rade Rodziców, czy opłat za świadectwa.


Dodatkowo realizujemy Projekt:

„Lepsze warunki i możliwości nauki – Lepsze wyniki na maturze – Lepsza przyszłość”
 

W ramach Projektu każdy uczeń otrzymuje bezpłatnie – na zasadzie użyczenia – zestaw podręczników do każdej klasy.