ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

Szkoły dla młodzieży

 
 
Technikum „LIDER” funkcjonuje od 2007 roku, aktualnie kształci w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa

Liceum Ogólnokształcące „LIDER” działa od  2011 roku.                            

Prowadzimy nabór do klas ogólnokształcących i sportowych z rozszerzonym programem nauczania z języka angielskiego i biologii.

Szkoła posiada w pełni wyposażoną pracownię gastronomiczną, pracownię hotelarską (recepcja, pokój hotelowy, kuchnia), pracownię komputerową, 2 sale multimedialne, salę TV. 

Posiadamy doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę (wieloletnia praktyka nauczycieli dyplomowanych) oraz bardzo dobrą bazę dydaktyczną.

Szkoła jest mała i bezpieczna.

Pracujemy na jedną zmianę od godz. 8.00 do 14.45.

Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w obiektach zamojskiego OSiR-u (hala, boiska, siłownia, lodowisko).

Zapewniamy odbycie praktyk zawodowych (zamojskie hotele oraz lokale gastronomiczne).
Dodatkowo organizujemy zajęcia: wyrównawcze, pozalekcyjne, przygotowujące do matury.

Nauka w naszych Szkołach jest całkowicie bezpłatna .

Nie pobieramy czesnego, wpisowego, ani żadnych wpłat na Rade Rodziców, czy opłat za świadectwadodatkowo każdy uczeń otrzymuje bezpłatnie – na zasadzie użyczenia –  zestaw podręczników do każdej klasy.

 

 
lider