Plan zajęć obowiązuje od 30.10.2017
 clock.jpgPlan zajęć dla uczniów                                   Plan zajęć dla nauczycieli


* UWAGA! Jeśli po wejściu nadal widzisz stary plan, naciśnij klawisz F5 w celu odświeżenia strony z planem zajęć.