Szkoła Policealna dla Dorosłych  ,,LIDER” w Zamościu  


Termin składania prac kontrolnych w sekretariacie dla wszystkich  semestrów Szkoły Policealnej dla Dorosłych upływa  dnia 19 listopada 2017 r. 

Termin składania prac kontrolnych w sekretariacie dla semestru VI LO dla Dorosłych upływa dnia 29 października 2017 r.

natomiast dla pozostałych semestrów LO dla Dorosłych dnia 19 listopada 2017 r.

 


Tematy prac kontrolnych

 

word.jpg
WZÓR OPISU PRACY KONTROLNEJ DLA LO SEMESTRU I A


 word.jpg 
WZÓR OPISU PRACY KONTROLNEJ DLA LO SEMESTRU  III B po ZSZ


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

word.jpgTematy prac kontrolnych  LO III i LO III po ZSZ 17-18 zima

word.jpgTematy prac kontrolnych  LO IV A 17-18 zima

word.jpgTematy prac kontrolnych  LO s.I 17-18 zima

word.jpgTematy prac kontrolnych  LO V A i V B 17-18 zima

word.jpgTematy prac kontrolnych  LO VI A  17-18 zima

word.jpgPrace Florysta s.I

word.jpgPrace Opiekun medyczny  s.I 

word.jpgPrace Opiekun medyczny  s.II

word.jpgPrace T.  BHP s.II

word.jpgPrace T. BHP s.I

word.jpgPrace T. BHP s.III

word.jpgPrace T. TWiejskiej  s.III A 

word.jpgPrace T. TWiejskiej s.IV A 

word.jpgPrace T. TWieskiej s.II A

word.jpgPraceT.Turystyki wiejskiej s.I A

word.jpgPraceT.Turystyki wiejskiej s.I B

------------------------------------------------------------------------------------------------------------