SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER” (bezpłatna):

a) dla absolwentów ZSZ – 4 semestry

b) dla absolwentów gimnazjum (szkoły podstawowej) – 6 semestrów.

Szkoła Policealna dla Dorosłych „LIDER” (bezpłatna):

a) technik bhp – 3 semestry;

b) technik geodeta – 4 semestry.

c) technik turystyki wiejskiej - 4 semestry
(uwaga !!! zapewnia rozliczenie dotacji unijnej)

d) florysta - 2 semestry

e) opiekunka środowiskowa - 2 semestry
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „LIDER” (bezpłatna):

a) technik masażysta - 4 semestry

b) opiekun medyczny - 2 semestry