UWAGA !!!!

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,
Szkoły Policealnej dla Dorosłych oraz Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych ,,LIDER”


muszą uzyskać min. 50 % obecności na zajęciach w danym miesiącu

Swoją obecność należy zaznaczyć podpisami na listach oraz w dzienniku.


 

Terminy zjazdów szkół zaocznych „LIDER”
w ZAMOŚCIU 
rok szkolny 2017/2018

 

TERMINY ZJAZDÓW DLA LO dla Dorosłych „LIDER” w ZAMOŚCIU rok szkolny 2017/2018

(po ZSZ, po szkole podstawowej, po gimnazjum)

Zajęcia w soboty i niedziele  od godz. 8.00 do godz. 16.05

1. WRZESIEŃ             09-10,  23-24

2. PAŹDZIERNIK      07-08, 21-22

3. LISTOPAD              04-05, 18-19

4. GRUDZIEŃ            02-03, 16-17

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


TERMINY ZJAZDÓW TYLKO  DLA BHP semestr I  dla Dorosłych „LIDER”    w ZAMOŚCIU rok szkolny 2017/2018

Zajęcia w soboty i niedziele  od godz. 8.00 do godz. 16.05

1. WRZESIEŃ             09-10,  23-24

2. PAŹDZIERNIK      07-08, 21-22

3. LISTOPAD              04-05, 18-19

4. GRUDZIEŃ            02-03, 16-17

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


TERMINY ZJAZDÓW DLA SZKOŁY POLICEALNEJ dla Dorosłych „LIDER” w ZAMOŚCIU rok szkolny 2017/2018 (oprócz BHP s. I )

Zajęcia w soboty i niedziele  od godz. 8.00 do godz. 16.05

1. WRZESIEŃ              16-17, 30-01

2. PAŹDZIERNIK       14-15, 28-29

3. LISTOPAD              04-05,  18-19, 25-26

4. GRUDZIEŃ             09-10, 16-17

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


TERMINY ZJAZDÓW DLA MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ dla Dorosłych ,,LIDER” w ZAMOŚCIU  rok szkolny 2017/2018

Zajęcia w piątki od godz. 15.00 do godz. 18.10

Zajęcia w soboty i niedziele   od godz. 8.00 do godz. 14.30

1. WRZESIEŃ            08- 09-10,  15-16-17, 22-23-24, 29-30-01

2. PAŹDZIERNIK     06-07-08, 13-14-15, 20-21-22, 27-28-29

3. LISTOPAD             03-04-05, 17-18-19, 24- 25-26

4. GRUDZIEŃ            1-2-3 , 8- 9-10, 15-16-17

5. STYCZEŃ               05-06-07

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SEM I


PIĄTEK 29.09.2017R. 15.00-18.10

1) KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI FIRMY
2) KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI FIRMY
3) JĘZYK OBCY ZAWODOWY
4) JĘZYK OBCY ZAWODOWY


SOBOTA 30.09.2017 R. 8.00- 14.30

1)  OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ
2)  OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ
3)  OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ
4)  OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ
5) ZABIEGI HIGIENICZNE PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
6) ZABIEGI HIGIENICZNE PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
7) ZABIEGI HIGIENICZNE PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
8) ZABIEGI HIGIENICZNE PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE


NIEDZIELA 01.10.2017 R. 8.00-14.30

1) ZABIEGI HIGIENICZNE PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
2) ZABIEGI HIGIENICZNE PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
3) ZABIEGI HIGIENICZNE PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
4) ZABIEGI HIGIENICZNE PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
5) DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE NAD OSOBĄ CHORĄ
6) DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE NAD OSOBĄ CHORĄ
7) DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE NAD OSOBĄ CHORĄ
8) DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE NAD OSOBĄ CHORĄ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SEM IIPIĄTEK 19.09.2017R. 15.00-18.10

1) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
2) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
3) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
4) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA


SOBOTA 30.09.2017 R. 8.00-14.30


1) JĘZYK MIGOWY

2) JĘZYK MIGOWY
3) JĘZYK MIGOWY
4) JĘZYK MIGOWY
5) DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA
6) DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA
7) DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA
8) DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA


NIEDZIELA 01.10.2017 R. 8.00-14.30

1) DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA
2) DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA
3) DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA
4) DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA
5) DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA
6) DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA
7) DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA
8) DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..