1a 1at 2a 2at 3a 3at 3b 4ab
    N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S
Poniedziałek  1  8:00- 8:45  ..           Bt religia 7 Bw zas. żyw. 6 So j. pol. 12 Ga techn. gast. 10       Dn wf 2
 2  8:50- 9:35  <Ga> <inform.> <13> <Ga> <inform.> <13> Bt religia 7 Bw zas. żyw. 6 So j. pol. 12 Kd usł. gast. 10       Dn wf 2
 3  9:40-10:25  <Bt> <religia> <08> <Bt> <religia> <08> So j. pol. 7 Kd g.wych 6 Su j. ang. 12 Nw dział. gosp. 10       Dn wf 2
 4 10:35-11:20  <Ra> <wok> <08> <Ra> <wok> <08> So j. pol. 7 Kd wyp. i bhp 6 Nw ekon 12 Om prac. plan. 3       Su j. ang. 5
 5 11:25-12:10  <Ml> <edb> <08> <Ml> <edb> <08> Dj g.wych 7 Kd wyp. i bhp 6       Om prac. obsł. 3 Bt religia 15 Su j. ang. 5
 6 12:15-13:00  Pj j. pol. 11 Kd techn. gast. 8       Su j. ang. gast 6       Om prac. obsł. 3 Bt religia 15 Bz matem. 5
 7 13:10-13:55  Pj j. pol. 11 Kd techn. gast. 8       Bt religia 6       Om prac. plan. 3 Gm matem. 15 Bz matem. 5
 8 14:00-14:45  ..                             Om prac. obsł. 3 Gm matem. 15       /Kd                      /org. prod.-2/2      /05
 
Wtorek  1  8:00- 8:45  ..     Om prac. gast. 3 Mm wf 2 <Ba> <wf> <02> Bz matem. 12 <Ba> <wf> <02>       Sd/Kd geogr.-1/2/prac. plan.-2/2 05/06
 2  8:50- 9:35  ..     Om prac. gast. 3 Mm wf 2 <Ba> <wf> <02> Bz matem. 12 <Ba> <wf> <02> Zj biol. 15 Kd/Wb org. pracy-1/2/biol.-2/2 05/06
 3  9:40-10:25  Bz matem. 11 Om prac. gast. 3 Mm wf 2 <Ba> <wf> <02> Zj biol. 12 <Ba> <wf> <02> Pj j. pol. 15 Kd/Wb org. pracy-1/2/biol.-2/2 05/06
 4 10:35-11:20  Bz matem. 11 Om prac. gast. 3 Zj biol. 7 Kd techn. gast. 6 Su j. ang. 12 Wb biol. 10 Pj j. pol. 15 Mz j. ros. 5
 5 11:25-12:10  Pj j. pol. 11 Su j. ang. 8 Zj biol. 7 Km j. pol. 6 Mz j. ros. 12 Wb biol. 10 No hist. i sp 15 Bz matem. 5
 6 12:15-13:00  Pj j. pol. 11 Kd wyp. i bhp 8       Km j. pol. 6 Su j. ang. 12 Bz matem. 10 Mz/Pp j. ros.-1/2/j. ang.-2/2 15/14 No hist. i sp 5
 7 13:10-13:55  <Sd> <geogr.> <08> <Sd> <geogr.> <08>       Mz j. ros. 6 Bz g.wych 12 Kd org. prod. 10 Su/Pp j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 15/14 No hist. i sp 5
 8 14:00-14:45  ..                 Pp j. ang. 6             No hist. i sp 15 Sd/Kd geogr.-1/2/org. prod.-2/2 05/02
 
Środa  1  8:00- 8:45  <Ga> <chem.> <08> <Ga> <chem.> <08> Bz matem. 7       Dn wf osir1 Ke hist. i sp 10 Ba/Mm wf-1/2/wf-2/2 osir Kd/Wb techn. pr.-1/2/biol.-2/2 05/02
 2  8:50- 9:35  <Ke> <historia> <08> <Ke> <historia> <08> Bz matem. 7 Pp j. ang. 6 Dn wf osir1 Ga techn. gast. 10 Ba/Mm wf-1/2/wf-2/2 osir Kd/Wb techn. pr.-1/2/biol.-2/2 05/02
 3  9:40-10:25  <Wb> <biol.> <08> <Wb> <biol.> <08> Pp j. ang. 7 Kd techn. gast. 6 Dn wf osir1 Ga techn. gast. 10 Ba/Mm wf-1/2/wf-2/2 osir Km j. pol. 5
 4 10:35-11:20  Dj przedsięb. 11 Su j. ang. 8 Mz j. ros. 7 Pp j. ang. 6 No hist. i sp 12 Om prac. gast. 3 Nw ekonomia 15 Km j. pol. 5
 5 11:25-12:10  Pp j. ang. 11 Mz j. ros. 8 No hist. i sp 7 Nw dział. gosp. 6 Su j. ang. 12 Om prac. gast. 3 Zj biol. 15 Km g.wych 5
 6 12:15-13:00  Mz j. ros. 11 Km j. pol. 8 Pp j. ang. 7 Nw dział. gosp. 6 No hist. i sp 12 Om prac. gast. 3 Zj g.wych 15 Su j. ang. 5
 7 13:10-13:55  Pp j. ang. 11 Km j. pol. 8 No hist. i sp 7 Zj biol. 6       Om prac. gast. 3      /Mz                /j. ros.-2/2      /15 Su j. ang. 5
 8 14:00-14:45  ..     Su j. ang. gast 8                   Om prac. gast. 3       No hist. i sp 5
 
Czwartek  1  8:00- 8:45  <Ba> <wf> <02> <Ba> <wf> <02> Bz matem. 7 Zj biol. 6 So j. pol. 12 Mz j. ros. 10 Gm matem. 15      
 2  8:50- 9:35  <Ba> <wf> <02> <Ba> <wf> <02> Zj biol. 7 Bz matem. 6 So j. pol. 12 Su j. ang. 10 Gm matem. 15 Mz j. ros. 5
 3  9:40-10:25  <Ba> <wf> <02> <Ba> <wf> <02> So j. pol. 7 Bz matem. 6 Su j. ang. 12 Mz g.wych 10 Zj biol. 15 Bt religia 5
 4 10:35-11:20  Pp j. ang. 11 Bz matem. 8 So j. pol. 7 Km j. pol. 6 Zj biol. 12 Ra j. pol. 10 Pj j. pol. 15 Bt religia 5
 5 11:25-12:10  <Bt> <religia> <08> <Bt> <religia> <08> Pp j. ang. 7 Om prac. gast. 3 Bz matem. 12 Su j. ang. 10 Pj j. pol. 15 Km j. pol. 5
 6 12:15-13:00  Pj g.wych 11 Dj przedsięb. 8       Om prac. gast. 3 Bz matem. 12 Kd usł. gast. 10 Su/Pp j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 15/14 Km j. pol. 5
 7 13:10-13:55  ..     Km j. pol. 8       Om prac. gast. 3       Bz matem. 10 Su/ j. ang.-1/2/ 15/       /Kd                       /usł. gast.-2/2      /05
 8 14:00-14:45  ..     Su g.wych 8       Om prac. gast. 3                         /Kd                       /usł. gast.-2/2      /05
 
Piątek  1  8:00- 8:45  <Ke> <historia> <08> <Ke> <historia> <08> Pp j. ang. 7 Bt religia 6             Su/ j. ang.-1/2/ 15/ Sd/Kd geogr.-1/2/usł. gast.-2/2 05/02
 2  8:50- 9:35  <Ke> <wos> <08> <Ke> <wos> <08> Pp j. ang. 7 Dj przedsięb. 6 Zj biol. 12 Bt religia 10 Su/Mz j. ang.-1/2/j. ros.-2/2 15/14 Sd/Kd geogr.-1/2/prac. plan.-2/2 05/02
 3  9:40-10:25  <Bz> <fiz.> <08> <Bz> <fiz.> <08> Zj biol. 7 Om prac. gast. 3 Bt religia 12 Bw zas. żyw. 10 Mz/Pp j. ros.-1/2/j. ang.-2/2 15/14 Su j. ang. 5
 4 10:35-11:20  Mz j. ros. 11 Bz matem. 8 Pp j. ang. 7 Om prac. gast. 3 Bt religia 12 Su j. ang. 10 Zj biol. 15 Kd/Bw org. pracy-1/2/zas. żyw.-2/2 05/06
 5 11:25-12:10  Dj przedsięb. 11 Bz matem. 8 Mz j. ros. 7 Om prac. gast. 3 Zj biol. 12 Bt religia 10 Su/Pp j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 15/14 Kd/ org. pracy-1/2/ 05/
 6 12:15-13:00  Bz matem. 11 Su j. ang. 8       Om prac. gast. 3 Mz j. ros. 12 Ra j. pol. 10       /Pp                      /j. ang.-2/2       /14 Kd/ techn. pr.-1/2/  05/
 7 13:10-13:55  ..                 Om prac. gast. 3 Su j. ang. 12 Pp j. ang. gast 10       Kd/ techn. pr.-1/2/ 05/
 8 14:00-14:45  ..                 Om prac. gast. 3                        
Plan lekcji Optivum ver. 5.34.0000 VULCAN lic. 023517, Technikum LIDER w Zamościu, 22-400 Zamość, Partyzantów 45 [ 2018-2019.pla - 2018-09-12 ] 
  N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S
  1a 1at 2a 2at 3a 3at 3b 4ab