ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

Rok szkolny 2023/2024 oficjalnie się rozpoczął.

2
Witamy grono pedagogiczne oraz wszystkich uczniów ' na pokładzie ' ????, a szczególnie uczniów klas pierwszych. Życzy Wam pozytywnych ocen oraz wielu przyjaźni zawartych w naszej szkole.
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2