ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sesja egzaminacyjna

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
SESJA EGZAMINACYJNA SZKOŁA POLICEALNA
FLORYSTA SEM.I
 
SOBOTA 18.05.2024r.
1) EGZAMIN PISEMNY: BHP WE FLORYSTYCE.- GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY: PODSTAWY FLORYSTYKI-GODZ. 10.00
 
NIEDZIELA 19.05.2024r.
1) EGZAMIN USTNY: PROJEKTOWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY: WYKONYWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH-GODZ 11.00
 
SOBOTA 25.05.2024r.
1) EGZAMIN USTNY: DZIEJE DEKORACJI ROŚLINNYCH - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY: STYLIZACJE FLORYSTYCZNE- GODZ. 9.30.
3) EGZAMIN USTNY: PRACOWNIA STYLIZACJI FLORYSTYCZNYCH- GODZ. 11.30.
 
 
SESJA EGZAMINACYJNA SZKOŁA POLICEALNA
FLORYSTA SEM.II
 
SOBOTA 18.05.2024r.
1) EGZAMIN PISEMNY: STYLIZACJE FLORYSTYCZNE.- GODZ. 11.00
2) EGZAMIN PISEMNY: DZIEJE DEKORACJI ROŚLINNYCH- GODZ. 12.00
3) EGZAMIN USTNY: JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY - GODZ. 13.00.
 
NIEDZIELA 19.05.2024r.
1) EGZAMIN USTNY: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY: ORGANIZACJA MAŁYCH ZESPOŁÓW - GODZ. 10.00.
2) EGZAMIN USTNY: PRACOWNIA STYLIZACJI FLORYSTYCZNYCH- GODZ 12.30
 
SOBOTA 25.05.2024r.
1) EGZAMIN USTNY:WYKONYWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY: PROJEKTOWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH- GODZ. 9.30.
 
 
SESJA EGZAMINACYJNA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
OPIEKUN MEDYCZNY SEM.I
 
SOBOTA 18.05.2024
1) EGZAMIN PISEMNY: Organizowanie czynności higienicznych oraz wybranych
czynności z zakresu higieny pielęgnacyjnej- GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY: Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
oraz podstawy opieki medycznej - GODZ. 9.30.
 
NIEDZIELA 19.05.2024r.
1) EGZAMIN USTNY: Rozpoznawanie problemów opiekuńczych,medycznych
w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY: Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
dla osoby chorej i niesamodzielnej- GODZ. 10.00
3) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie czynności higienicznych oraz wybranych
czynności z zakresu opieki medycznej- GODZ. 13. 00
 
SOBOTA 25.05.2024r.
1) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie wybranych czynności
z zakresu opieki medycznej - GODZ. 8.30.
2) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby
chorej i niesamodzielnej z demencją- GODZ. 10.00
3) EGZAMIN USTNY: Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem
jednocześnie SOS 3D - METODA HOPPE- GODZ. 11.30
 
NIEDZIELA 26.05.2024r.
1) EGZAMIN USTNY: BIZNES I ZARZĄDZANIE - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY: JĘZYK OBCY ZAWODOWY - GODZ. 10.00.
3) EGZAMIN USTNY: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY -GODZ. 12.00.
 
 
SESJA EGZAMINACYJNA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
OPIEKUN MEDYCZNY SEM.II
 
SOBOTA 18.05.2024r.
1) EGZAMIN PISEMNY: Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
oraz podstawy opieki medycznej - GODZ. 9.30.
2) EGZAMIN PISEMNY: Organizowanie czynności higienicznych oraz wybranych
czynności z zakresu higieny pielęgnacyjnej- GODZ. 11.00
 
NIEDZIELA 19.05.2024r.
1) EGZAMIN USTNY: Rozpoznawanie problemów opiekuńczych,medycznych
w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY: JĘZYK MIGOWY-GODZ. 10. 00
3) EGZAMIN USTNY: Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
dla osoby chorej i niesamodzielnej- GODZ. 12.00
 
SOBOTA 25.05.2024r.
1) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie czynności higienicznych oraz wybranych
czynności z zakresu opieki medycznej- GODZ. 8. 30
2) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej - GODZ. 10.00.
3) EGZAMIN USTNY: Język obcy zawodowy- GODZ. 12.00.
 
NIEDZIELA 26.05.2024r.
2) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby
chorej i niesamodzielnej z demencją- GODZ. 8.00
3) EGZAMIN USTNY: Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem
jednocześnie SOS 3D - METODA HOPPE- GODZ. 10.00
 
 
SESJA EGZAMINACYJNA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
OPIEKUN MEDYCZNY SEM.III
 
SOBOTA 18.05.2024r.
1) EGZAMIN PISEMNY: Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
oraz podstawy opieki medycznej - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN PISEMNY: Organizowanie czynności higienicznych oraz wybranych
czynności z zakresu higieny pielęgnacyjnej- GODZ. 9.30
3) EGZAMIN USTNY: Rozpoznawanie problemów opiekuńczych,medycznych
w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną - GODZ. 11.00.
4) EGZAMIN USTNY: Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
dla osoby chorej i niesamodzielnej- GODZ. 12.30
 
NIEDZIELA 19.05.2024r.
1) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie czynności higienicznych oraz wybranych
czynności z zakresu opieki medycznej- GODZ. 10.00
2) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie wybranych czynności
z zakresu opieki medycznej - GODZ. 11.30.
3) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej
i niesamodzielnej z demencją- GODZ. 13.00
4) EGZAMIN USTNY: Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementówgimnastyki osiowo-symetrycznej
w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D-METODA HOPPE- GODZ. 14.30
 
 
SESJA EGZAMINACYJNA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR III/A
 
SOBOTA 25.05.2024
EGZAMIN USTNY Z- FIZYKA - GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- BIOLOGIA - GODZ- 9.30
EGZAMIN PISEMNY Z- JĘZYK ANGIELSKI - GODZ 11.00.
 
NIEDZIELA 26.05.2024
EGZAMIN PISEMNY Z- MATEMATYKA- GODZ 9.30.
EGZAMIN PISEMNY Z- JĘZYK POLSKI - GODZ 11.00
EGZAMIN USTNY Z- HISTORIA-GODZ 12..30
 
SOBOTA 01.06.2024
EGZAMIN USTNY Z- MATEMATYKA- GODZ 9.30
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK POLSKI- GODZ 11.30
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK ANGIELSKI - GODZ 13.00
 
NIEDZIELA 02.06.2024
EGZAMIN USTNY Z- GEOGRAFIA- GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- CHEMIA - GODZ 9.30
 
 
SESJA EGZAMINACYJNA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR IV/A
 
SOBOTA 25.05.2024
EGZAMIN PISEMNY Z JĘZYK ANGIELSKI - GODZ 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z- MATEMATYKA - GODZ- 9.30
 
NIEDZIELA 26.05.2024
EGZAMIN USTNY Z- HISTORIA-GODZ 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z- JĘZYK POLSKI - GODZ 9.30.
EGZAMIN USTNY Z- GEOGRAFIA - GODZ 11.00
 
SOBOTA 01.06.2024
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK ANGIELSKI- GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK POLSKI- GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- MATEMATYKA - GODZ 11.00
 
NIEDZIELA 02.06.2024
EGZAMIN USTNY Z- BIOLOGIA-GODZ 8.00.
EGZAMIN USTNY Z- FIZYKA-GODZ 9..30
EGZAMIN USTNY Z- CHEMIA - GODZ 11.00
 
 
SESJA EGZAMINACYJNA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR VI/A 
 
SOBOTA 25.05.2024
EGZAMIN PISEMNY Z- JĘZYK ANGIELSKI - GODZ 9..30
EGZAMIN PISEMNY Z- MATEMATYKA - GODZ- 11.00
 
NIEDZIELA 26.05.2024
EGZAMIN PISEMNY Z- JĘZYK POLSKI - GODZ 8.00.
EGZAMIN USTNY Z- HISTORIA-GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- GEOGRAFIA - GODZ 12.30
 
SOBOTA 01.06.2024
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK POLSKI- GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK ANGIELSKI- GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- MATEMATYKA - GODZ 12.00
 
NIEDZIELA 02.06.2024
EGZAMIN USTNY Z- FIZYKA-GODZ 8.00.
EGZAMIN USTNY Z- BIOLOGIA - GODZ 11..00
EGZAMIN USTNY Z- CHEMIA - GODZ 12.30
 
 
SESJA EGZAMINACYJNA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR VII/A
 
SOBOTA 25.05.2024
EGZAMIN PISEMNY Z- MATEMATYKA - GODZ 8.00.
EGZAMIN PISEMNY Z- JĘZYK ANGIELSKI - GODZ 9.30
 
NIEDZIELA 26.05.2024
EGZAMIN PISEMNY Z- JĘZYK POLSKI-GODZ 10.30.
EGZAMIN USTNY Z- JĘSZYK ANGIELSKI - GODZ 12.00
EGZAMIN USTNY Z- HISTORIA-GODZ 14..00
 
SOBOTA 01.06.2024
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK POLSKI- GODZ 9.00
EGZAMIN USTNY Z- MATEMATYKA-GODZ 10.30
EGZAMIN USTNY Z- FIZYKA - GODZ 13.00
 
NIEDZIELA 02.06.2024
EGZAMIN USTNY Z- CHEMIA-GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- BIOLOGIA - GODZ 9.30
EGZAMIN USTNY Z- GEOGRAFIA - GODZ 9.30
 
 
SESJA EGZAMINACYJNA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR VIII/A

SOBOTA 06.04.2024
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYK POLSKI - GODZ 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYK ANGIELSKI - GODZ 10.00
 
NIEDZIELA 07.04.2024
EGZAMIN PISEMNY Z  - MATEMATYKA- GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- GEOGRAFIA - GODZ. 10.00
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK ANGIELSKI - GODZ 11.00
  
SOBOTA 13.04.2024
EGZAMIN USTNY Z- MATEMATYKA- GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK POLSKI - GODZ 10.00