ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sesja egzaminacyjna

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA EGZAMINACYJNA SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK BHP SEM. I

SOBOTA 11.06.2022
EGZAMIN PISEMNY : ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY- GODZ. - 8.00
EGZAMIN PISEMNY : BADANIA I POMIARY CZYNNIKÓW W ŚRODOWISKU PRACY- GODZ. 10.00

NIEDZIELA 12.06.2022
EGZAMIN USTNY : WDRAŻANIE I FUNKCJONOWANIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY - GODZ. 10.00.
EGZAMIN USTNY: PODSTAWY TECHNIKI- GODZ. 12.00.
EGZAMIN USTNY: MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE - GODZ. 13.30.

SOBOTA 18.06.2022
EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRAWA PRACY- GODZ. 8.00
EGZAMIN PISEMNY : PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- GODZ. - 10.00
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SESJA EGZAMINACYJNA SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK BHP SEM. II

SOBOTA 11.06.2022
1) EGZAMIN PISEMNY : ERGONOMIA W PROCESIE PRACY- GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY : OCENA CZYNNIKÓW W ŚRODOWISKU PRACY- GODZ. -10.00

NIEDZIELA 12.06.2022
1) EGZAMIN USTNY : ŚWIADCZENIE USŁUG I PROWADZENIE SZKOLEŃ - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY: OBIEKTY TECHNICZNE- GODZ. 10.00.
3) EGZAMIN USTNY : JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY W BHP - GODZ. 12.00.

SOBOTA 18.06.2022
1) EGZAMIN USTNY : PIERWSZA POMOC I OCHRONA ŚRODOWISKA- GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY : PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- GODZ. - 10.00
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 SESJA EGZAMINACYJNA SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK BHP SEM. III

SOBOTA 11.06.2022
1) EGZAMIN PISEMNY : OCENA CZYNNIKÓW W ŚRODOWISKU PRACY-GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY : WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE-GODZ. -10.00

NIEDZIELA 12.06.2022
1) EGZAMIN USTNY . OBIEKTY TECHNICZNE - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY: OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO- GODZ. 10.00.
3) EGZAMIN USTNY : KOMPETENCJE SPOŁECZNE I ORGANIZACJA MAŁYCH ZESPOŁÓW - GODZ. 12.00.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 SESJA EGZAMINACYJNA SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SEM I

11.06.2022.SOBOTA
1) EGZAMIN PISEMNY: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO -GODZ. 11.30
2) EGZAMIN PISEMNY: POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI - GODZ. 13.00

12.06.2022. NIEDZIELA
1) EGZAMIN USTNY: BHP W ADMINISTRACJI -GODZ. 9.00
2) EGZAMIN USTNY .PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO - GODZ. 11.00

18 .06.2022.SOBOTA
1) EGZAMIN USTNY: EKONOMICZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW-GODZ. 11.30
2) EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- GODZ. 13.00
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SESJA EGZAMINACYJNA SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SEM II

11.06.2022.SOBOTA
1) EGZAMIN PISEMNY: POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI -GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO - GODZ. 10.00

12.06.2022.NIEDZIELA
1) EGZAMIN USTNY : ORGANIZACJA PRACY BIUROWEJ -GODZ. 8.00
2) EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO - GODZ. 10.00

18.06.2022.SOBOTA
1) EGZAMIN USTNY : PRACOWNIA PRACY BIUROWEJ -GODZ. 8.00
2} EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - GODZ. 10.00
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SESJA EGZAMINACYJNA SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SEM III

11.06.2022.SOBOTA
1) EGZAMIN PISEMNY: PODSTAWY PRAWA PRACY -GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE - GODZ. 10.00
3) EGZAMIN USTNY : PRACOWNIA PRACY BIUROWEJ -GODZ. 8.00
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SESJA EGZAMINACYJNA SZKOŁA POLICEALNA FLORYSTA SEM.II

SOBOTA 11.06.2022
1) EGZAMIN PISEMNY: DZIEJE DEKORACJI ROŚLINNYCH - GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY: STYLIZACJE FLORYSTYCZNE - GODZ. 9.30.

NIEDZIELA 12.06.2022
1) EGZAMIN PISEMNY : ORGANIZACJA MAŁYCH ZESPOŁÓW - GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY: PROJEKTOWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH -GODZ. 9.30.
3) EGZAMIN USTNY: WYKONYWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH- GODZ 11.00

SOBOTA 18.06.2022
1) EGZAMIN USTNY I PRACOWNIA STYLIZACJI FLORY.- GODZ. 8.00
2) EGZAMIN USTNY: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- GODZ. 10.00
3) EGZAMIN USTNY: JĘZYK OBCY ZAWODOWY - GODZ. 11.00
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SESJA EGZAMINACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR ll/A

SOBOTA 11.06.2022
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYK ANGIELSKI - GODZ 9..30
EGZAMIN PISEMNY Z - MATEMATYKA - GODZ- 11.00
 
NIEDZIELA 12.06.2022
EGZAMIN PISEMNY Z- JĘZYK POLSKI - GODZ 9.30
EGZAMIN USTNY Z- HISTORIA - GODZ 11..00
EGZAMIN USTNY Z- WOS-GODZ 11. 00
EGZAMIN USTNY Z- GEOGRAFIA - GODZ 12.30

SOBOTA 18.06.2022
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK POLSKI-GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK ANGIELSKI-GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- MATEMATYKA - GODZ 12.00

NIEDZIELA 19.06.2022
EGZAMIN USTNY Z FIZYKA- GODZ 8.00.
EGZAMIN USTNY Z BIOLOGIA - GODZ 11..00
EGZAMIN USTNY Z CHEMIA - GODZ 12.30

SOBOTA 25 .06.2022
EGZAMIN USTNY Z- INFORMATYKA- GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- GODZ 10.00
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SESJA EGZAMINACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR III/A
 
SOBOTA 11.06.2022
EGZAMIN PISEMNY Z - MATEMATYKA - GODZ 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYK ANGIELSKI -GODZ- 10.00
 
NIEDZIELA 12.06.2022
EGZAMIN PISEMNY Z- JĘZYK POLSKI - GODZ 9.30
EGZAMIN USTNY Z- GEOGRAFIA - GODZ 11..00
EGZAMIN USTNY Z- HISTORIA - GODZ 13.30
 
SOBOTA 18.06.2022
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK ANGIELSKI-GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK POLSKI- GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- MATEMATYKA - GODZ 12.00
 
NIEDZIELA 19.06.2022
EGZAMIN USTNY Z- CHEMIA - GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- FIZYKA - GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- BIOLOGIA - GODZ 12.00
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SESJA EGZAMINACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR IV /A

SOBOTA 11.06.2022
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYK ANGIELSKI - GODZ 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z- MATEMATYKA-GODZ- 10.00
 
NIEDZIELA 12.06.2022
EGZAMIN PISEMNY Z- JĘZYK POLSKI - GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- GEOGRAFIA - GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- HISTORIA - GODZ 12.00
 
SOBOTA 18.06.2022
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK POLSKI - GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK ANGIELSKI - GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- MATEMATYKA - GODZ 12.00
 
NIEDZIELA 19.06.2022
EGZAMIN USTNY Z- BIOLOGIA - GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- CHEMIA-GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- FIZYKA - GODZ 12.00
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SESJA EGZAMINACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR V/A
 
SOBOTA 11.06.2022
EGZAMIN PISEMNY Z- JĘZYK ANGIELSKI - GODZ 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z - MATEMATYKA - GODZ- 9.30
 
NIEDZIELA 12.06.2022
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYK POLSKI - GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- GEOGRAFIA - GODZ 11..00
EGZAMIIM USTNY Z- HISTORIA - GODZ 13.30
 
SOBOTA 18.06.2022
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK ANGIELSKI- GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK POLSKI- GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- MATEMATYKA - GODZ 12.00
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 SESJA EGZAMINACYJNA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA OPIEKUN MEDYCZNY SEM. I

SOBOTA 11.06.2022
1) EGZAMIN PISEMNY : Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN PISEMNY : Organizowanie czynności higienicznych oraz wybranych czynności z zakresu higieny pielęgnacyjnej- GODZ. 10.00

NIEDZIELA 12. 06.2022
1) EGZAMIN USTNY: Rozpoznawanie problemów opiekuńczych .medycznych w opiece nad osobą chorą I niesamodzielną - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY : Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej- GODZ. 10.00
3) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie czynności higienicznych oraz wybranych czynności z zakresu opieki medycznej- GODZ. 11.30

SOBOTA 18. 06.2022
1) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY : Wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej z demencją- GODZ. 10.00
3) EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRRZEDSIĘBIORCZOSCI- GODZ. 11.00

NIEDZIELA 19. 06.2022
1) EGZAMIN USTNY: Język obcy zawodowy - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY: Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - METODA HOPPE- GODZ. 9.00
3) EGZAMIN USTNY : Bezpieczeństwo i higiena pracy-GODZ. 11.00
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SESJA EGZAMINACYJNA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA OPIEKUN MEDYCZNY SEM. II

SOBOTA 11. 06.2022
1) EGZAMIN PISEMNY : Organizowanie czynności higienicznych oraz wybranych czynności z zakresu higieny pielęgnacyjnej- GODZ. 10.00
2) EGZAMIN PISEMNY: Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej - GODZ. 12.00.

NIEDZIELA 12.06.2022
1) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej z demencją- GODZ. 10.00

SOBOTA 18. 06.2022
1) EGZAMIN USTNY: Rozpoznawanie problemów opiekuńczych ^medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY: Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej- GODZ. 10.00
3) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie czynności higienicznych oraz wybranych czynności z zakresu opieki medycznej- GODZ. 11.30

NIEDZIELA 19. 06.2022
1) EGZAMIN USTNY: Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki
osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - METODA HOPPE- GODZ. 8.00
2) EGZAMIN USTNY: Język obcy zawodowy - GODZ. 9.30.
3) EGZAMIN USTNY : JĘZYK MIGOWY-GODZ . 11.00