ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sesja egzaminacyjna

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA EGZAMINACYJNA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR III/A
 
SOBOTA 16.12.2023
1.EGZAMIN PISEMNY — JĘZYK POLSKI-- GODZ. 8.00
2.EGZAMIN PISEMNY - MATEMATYKA- GODZ. 11.30
 
NIEDZIELA 17.12.2023
1.EGZAMIN USTNY - GEOGRAFIA - GODZ. 8.00
2.EGZAMIN PISEMNY - JĘZYK ANGIELSKI - GODZ. 11.00
3.EGZAMIN USTNY - HISTORIA - GODZ. 12.30
 
SOBOTA 13.01.2024
1.EGZAMIN USTNY — MATEMAT—Y GKODAZ. 8.00
2.EGZAMIN USTNY - JĘZYK ANGIELSKI - GODZ. 11.00
3.EGZAMIN USTNY -JĘZYK POLSKI - GODZ. 13.00
 
NIEDZIELA 20.01.2024
1.EGZAMIN USTNY - CHEMIA - GODZ. 8.00
2.EGZAMIN USTNY - FIZY- GKODAZ. 10.00
3.EGZAMIN USTNY - BIOLOGIA - GODZ. 12.00
 
 
SESJA EGZAMINACYJNA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR V/A
 
SOBOTA 16.12.2023
1.EGZAMIN PISEMNY — MATEMATYKA— GODZ. 8.00
2.EGZAMIN PISEMNY - JĘZYK POLSKI- GODZ. 10.00
 
NIEDZIELA 17.12.2023
1.EGZAMIN PISEMNY - JĘZYK ANGIELSKI - GODZ. 8.00
2.EGZAMIN USTNY - HISTORIA - GODZ. 10.00
3.EGZAMIN USTNY - GEOGRAFIA - GODZ. 14.00
 
SOBOTA 13.01.2024
1.EGZAMIN USTNY — JĘZYK ANGIELSKI GODZ. 8.00
2.EGZAMIN USTNY - JĘZYK POLSKI - GODZ. 10.00
3.EGZAMIN USTNY ' - MATEMATYKA - GODZ. 13.00
 
NIEDZIELA 14.01.2024
1.EGZAMIN USTNY - CHEMIA - GODZ. 8.00
2.EGZAMIN USTNY - FIZY- GKODAZ. 10.00
3.EGZAMIN USTNY - BIOLOGIA - GODZ. 12.00
 
SESJA EGZAMINACYJNA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR Vi /A
 
SOBOTA 16.12.2023
1.EGZAMIN PISEMNY — JĘZYK ANGIELSKI-- GODZ. 8.00
2.EGZAMIN PISEMNY - MATEMATYKA- GODZ. 10.00
 
NIEDZIELA 17.12.2023
1.EGZAMIN PISEMNY -JĘZYK POLSKI - GODZ. 8.00
2.EGZAMIN USTNY - GEOGRAFIA - GODZ. 10.00
3.EGZAMIN USTNY - HISTORIA - GODZ. 12.00
 
SOBOTA 13.01.2024
1.EGZAMIN USTNY — JĘZYK ANGIELSKI-- GODZ. 8.00
2.EGZAMIN USTNY - MATEMATYKA- GODZ. 10.00
3.EGZAMIN USTNY -JĘZYK POLSKI - GODZ. 13.00
 
NIEDZIELA 14.01.2024
1.EGZAMIN USTNY - BIOLOGIA - GODZ. 8.00
2.EGZAMIN USTNY - CHEMIA - GODZ. 10.00
3.EGZAMIN USTNY - FIZYKA - GODZ. 12.00
 
 
SESJA EGZAMINACYJNA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR VII /A
 
SOBOTA 16.12.2023
1.EGZAMIN PISEMNY — MATEMATYKA— GODZ. 8.00
2.EGZAMIN PISEMNY - JĘZYK ANGIELSKI- GODZ. 10.00
 
NIEDZIELA 17.12.2023
1.EGZAMIN PISEMNY - JĘZYK POLSKI - GODZ. 9.30
2.EGZAMIN USTNY - GEOGRAFIA - GODZ. 12.00
3.EGZAMIN USTNY - HISTORIA - GODZ. 14.00
 
SOBOTA 13.01.2024
1.EGZAMIN USTNY — JĘZYK POLSKI — GODZ. 8.00
2.EGZAMIN USTNY - JĘZYK ANGIELSKI - GODZ. 10.00
3.EGZAMIN USTNY ' - MATEMATYKA - GODZ. 13.00
 
NIEDZIELA 14.01.2024
1.EGZAMIN USTNY - FIZYKA - GODZ. 8.00
2.EGZAMIN USTNY - BIOLOGIA - GODZ. 10.00
3.EGZAMIN USTNY - CHEMIA - GODZ. 12.00
 
 
SESJA EGZAMINACYJNA SZKOŁA POLICEALNA
FLORYSTA SEM.I
 
SOBOTA 16.12.2023
1) EGZAMIN PISEMNY : BHP WE FLORYSTYCE.- GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY : PODSTAWY FLORYSTYKI- GODZ. 10.00
 
NIEDZIELA 17.12.2023
1) EGZAMIN USTNY: PROJEKTOWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY: WYKONYWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH- GODZ 11.00
 
SOBOTA 13.01.2024
1) EGZAMIN USTNY : DZIEJE DEKORACJI ROŚLINNYCH - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY: STYLIZACJE FLORYSTYCZNE- GODZ. 9.30.
3) EGZAMIN USTNY: PRACOWNIA STYLIZACJI FLORYSTYCZNYCH- GODZ. 11.30.
 
 
SESJA EGZAMINACYJNA SZKOŁA POLICEALNA
FLORYSTA SEM.III
 
SOBOTA 16.12.2023
1) EGZAMIN PISEMNY : STYLIZACJE FLORYSTYCZNE.- GODZ. 11.00
2) EGZAMIN PISEMNY : DZIEJE DEKORACJI ROŚLINNYCH- GODZ. 12.00
3) EGZAMIN USTNY : JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY - GODZ. 13.00.
 
NIEDZIELA 17.12.2023
1) EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - GODZ. 8.00.
1) EGZAMIN USTNY: ORGANIZACJA MAŁYCH ZESPOŁÓW - GODZ. 10.00.
2) EGZAMIN USTNY: PRACOWNIA STYLIZACJI FLORYSTYCZNYCH- GODZ 12.30
 
SOBOTA 13.01.2024
1) EGZAMIN USTNY :WYKONYWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY: PROJEKTOWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH- GODZ. 9.30.
 
 
SESJA EGZAMINACYJNA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
OPIEKUN MEDYCZNY SEM.I
 
SOBOTA 16 12.2023
1) EGZAMIN PISEMNY : Organizowanie czynności higienicznych oraz
wybranych czynności z zakresu higieny pielęgnacyjnej- GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY : Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
oraz podstawy opieki medycznej - GODZ. 9.30.
 
NIEDZIELA 17. 12.2023
1) EGZAMIN USTNY: Rozpoznawanie problemów opiekuńczych „medycznych
w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY : Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
dla osoby chorej i niesamodzielnej- GODZ. 10.00
3) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie czynności higienicznych oraz wybranych
czynności z zakresu opieki medycznej- GODZ. 13. 00
 
SOBOTA 20.01.2023
1) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej - GODZ. 8.30.
2) EGZAMIN USTNY : Wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i
niesamodzielnej z demencją- GODZ. 10. 00
3) EGZAMIN USTNY : Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem
jednocześnie SOS 3D — METODA HOPPE- GODZ. 11.30
 
NIEDZIELA 21. 01.2023
1) EGZAMIN USTNY: BIZNES I ZARZĄDZANIE - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY: JĘZYK OBCY ZAWODOWY - GODZ. 10.00.
3) EGZAMIN USTNY: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY -GODZ. 12.00.
 
 
SESJA EGZAMINACYJNA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
OPIEKUN MEDYCZNY SEM.II
 
SOBOTA 16 12.2023
1) EGZAMIN PISEMNY : Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
oraz podstawy opieki medycznej - GODZ. 9.30.
2) EGZAMIN PISEMNY : Organizowanie czynności higienicznych oraz
wybranych czynności z zakresu higieny pielęgnacyjnej- GODZ. 11.00
 
NIEDZIELA 17. 12.2023
1) EGZAMIN USTNY: Rozpoznawanie problemów opiekuńczych „medycznych
w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY: JĘZYK MIGOWY- GODZ. 10. 00
3) EGZAMIN USTNY : Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
dla osoby chorej i niesamodzielnej- GODZ. 12.00
 
SOBOTA 20.01.2024
1) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie czynności higienicznych oraz wybranych
czynności z zakresu opieki medycznej- GODZ. 8. 30
2) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki
medycznej - GODZ. 10.00.
3) EGZAMIN USTNY: Język obcy zawodowy- GODZ. 12.00.
 
NIEDZIELA 21. 01.2024
2) EGZAMIN USTNY : Wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i
niesamodzielnej z demencją- GODZ. 8. 00
3) EGZAMIN USTNY : Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem
jednocześnie SOS 3D - METODA HOPPE- GODZ. 10.00
 
 
SESJA EGZAMINACYJNA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
OPIEKUN MEDYCZNY SEM. III
 
SOBOTA 16 12.2023
1) EGZAMIN PISEMNY : Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
oraz podstawy opieki medycznej - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN PISEMNY : Organizowanie czynności higienicznych oraz
wybranych czynności z zakresu higieny pielęgnacyjnej- GODZ. 9.30
3) EGZAMIN USTNY: Rozpoznawanie problemów opiekuńczych „medycznych
w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną - GODZ. 11.00.
4) EGZAMIN USTNY : Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
dla osoby chorej i niesamodzielnej- GODZ. 12.30
 
NIEDZIELA 17. 12.2023
1) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie czynności higienicznych oraz wybranych
czynności z zakresu opieki medycznej- GODZ. 10.00
2) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki
medycznej - GODZ. 11.30.
3) EGZAMIN USTNY : Wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i
niesamodzielnej z demencją- GODZ. 13.00
4) EGZAMIN USTNY : Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem
elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach
jednocześnie SOS 3D — METODA HOPPE- GODZ. 14.30