ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sesja egzaminacyjna

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA EGZAMINACYJNA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR IV/A

SOBOTA 10.06.2023
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYK POLSKI - GODZ 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z - MATEMATYKA- GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z - BIOLOGIA - GODZ 13.00
 
NIEDZIELA 11.06.2023
EGZAMIN USTNY Z - CHEMIA - GODZ 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYK A WGIELSKI - GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- GEOGRAFIA - GODZ. 13.00
 
SOBOTA 24.06.2023
EGZAMIN USTNY Z- MATEMATYKA- GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK ANGIELSKI - GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- FIZYKA - GODZ 12.00
 
NIEDZIELA 25.06.2023
EGZAMIN USTNY Z- HISTORIA- GODZ 11.00
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK POLSKI- GODZ 12.30


SESJA EGZAMINACYJNA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR V/A

SOBOTA 10.06.2023
EGZAMIN PISEMNY Z - MATEMATYKA - GODZ 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYK POLSKI- GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z - BIOLOGII - GODZ 12.00
 
NIEDZIELA 11.06.2023
EGZAMIN USTNY Z - GEOGRAFII - GODZ 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYK ANGIELSKI- GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- CHEMII - GODZ. 12.00
 
SOBOTA 24.06.2023
EGZAMIN USTNY Z- FIZYKA- GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- MATEMATYKA- GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK ANGIELSKI - GODZ 12.00
 
NIEDZIELA 25.06.2023
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK POLSKI- GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- HISTORIA- GODZ 10.00


SESJA EGZAMINACYJNA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR VI/A

SOBOTA 10.06.2023
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYK POLSKI - GODZ 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z - MATEMATYKA- GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z - BIOLOGIA - GODZ 11.30
 
NIEDZIELA 11.06.2023
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYK ANGIELSKI - GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z - CHEMIA- GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- GEOGRAFIA - GODZ. 12.00
 
SOBOTA 24.06.2023
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK ANGIELSKI- GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- FIZYKA - GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- MATEMATYKA - GODZ 12.00
 
NIEDZIELA 25.06.2023
EGZAMIN USTNY Z- HISTORIA- GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK POLSKI- GODZ 10.00


SESJA EGZAMINACYJNA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
OPIEKUN MEDYCZNY SEM.I
 
NIEDZIELA 04.06.2023 
1) EGZAMIN PISEMNY : Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN PISEMNY : Organizowanie czynności higienicznych oraz wybranych czynności z zakresu higieny pielęgnacyjnej- GODZ. 10.00

SOBOTA 10.06.2023 
1) EGZAMIN USTNY: Rozpoznawanie problemów opiekuńczych „medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY : Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej- GODZ. 10.00
3) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie czynności higienicznych oraz wybranych czynności z zakresu opieki medycznej- GODZ. 11.30
 
NIEDZIELA 11.06.2023 
1) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej - GODZ. 8.00,
2) EGZAMIN USTNY : Wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej niesamodzielnej z demencją- GODZ. 10.00
3) EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRRZEDSIĘBIORCZOSCI- GODZ. 11.00

SOBOTA 17.06.2023 
1) EGZAMIN USTNY: Język obcy zawodowy - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY : Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach
jednocześnie SOS 3D — METODA HOPPE- GODZ., 9.00
3) EGZAMIN USTNY : Bezpieczeństwo i higiena pracy —GODZ . 11.00


SESJA EGZAMINACYJNA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
OPIEKUN MEDYCZNY SEM.II
 
NIEDZIELA 04.06.2023
1) EGZAMIN PISEMNY : Organizowanie czynności higienicznych oraz wybranych czynności z zakresu higieny pielęgnacyjnej- GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY : Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej - GODZ.10.00.

SOBOTA 10.06.2023
1) EGZAMIN USTNY: Rozpoznawanie problemów opiekuńczych „medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY : Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej- GODZ. 10.00
3) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie czynności higienicznych oraz wybranych czynności z zakresu opieki medycznej- GODZ. 11.30
 
NIEDZIELA 11.06.2023
1) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej - GODZ. 8.00.
2) EGZAMIN USTNY : Wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej z demencją- GODZ. 10.00
3) EGZAMIN USTNY : Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach
jednocześnie SOS 3D — METODA HOPPE- GODZ. 11.00
 
SOBOTA 17.06.2023 
1) EGZAMIN USTNY: Język migowy zawodowy - GODZ. 8.00
2) EGZAMIN USTNY: Język obcy zawodowy - GODZ. 9.00.
 
 
 SESJA EGZAMINACYJNA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
OPIEKUN MEDYCZNY SEM.III
 
NIEDZIELA 04.06.2023
 1) EGZAMIN PISEMNY :  Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej - GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY : Organizowanie czynności higienicznych oraz wybranych czynności z zakresu higieny pielęgnacyjnej - GODZ. 9.30
 3) EGZAMIN USTNY: Rozpoznawanie problemów opiekuńczych, medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną - GODZ. 11.00
  4) EGZAMIN USTNY: Planowanie czynności higienicznych i pielegnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej - GODZ. 12.30
 
NIEDZIELA 11.06.2023
1) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie czynności higienicznych oraz wybranych czynności z zakresu opieki medycznej - GODZ. 10.00
2) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej - GODZ. 11.30
3) EGZAMIN USTNY: Wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej z demencją - GODZ. 13.00
4) EGZAMIN USTNY: Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej
w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - GODZ. 14.30