ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

Informacje o Szkołach.
 
Technikum „LIDER” działa w Zamościu od 2007 roku. Aktualnie kształci ponad 160 uczniów
w zawodach:
1. technik usług fryzjerskich
2. technik hotelarstwa
Szkoła posiada 2 pracownie fryzjerskie (m. in. nowoczesny sprzęt stanowiskowy, sauna na włosy, klimazon), 1 pracownię kosmetyczną, pracownię hotelarską (recepcja, pokój hotelowy z łazienką, kuchnia z pełnym wyposażeniem), pracownię komputerową, 2 sale multimedialne, salę TV.

Posiadamy wielkie doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę (wieloletnia praktyka nauczycieli dyplomowanych) oraz bardzo dobrą bazę dydaktyczną.
Szkoła jest mała i bezpieczna.
Pracujemy na jedną zmianę.
Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w obiektach zamojskiego OSiR-u (hala, boiska, siłownia, lodowisko).
Zapewniamy odbycie praktyk zawodowych (zamojskie hotele oraz salony fryzjerskie).
Dodatkowo zapewniamy zajęcia: wyrównawcze, pozalekcyjne, przygotowujące do matury.

Liceum Ogólnokształcące „LIDER” działa od września 2011 roku. Jest to szkoła sportowa.
W bieżącym roku szkolnym kształcimy uczniów trenujących piłkę nożną. Nasza drużyna już zdobywa pierwsze laury – w grudniu 2011 r. zajęła I miejsce w zamojskiej Licealiadzie i awansowała do dalszych rozgrywek w regionie.
W kolejnym roku planujemy rekrutację uczniów uprawiających inne dyscypliny sportowe.

Nauka w naszych Szkołach jest całkowicie bezpłatna.

Dodatkowo realizujemy Projekt:
„Lepsze warunki i możliwości nauki – Lepsze wyniki na maturze – Lepsza przyszłość”

 

W ramach Projektu każdy uczeń otrzymuje bezpłatnie – na zasadzie użyczenia – zestaw podręczników do każdej klasy.
 
lider